Bina -- خبرنامه و گروه گفتگوی راوی برای افراد بینا و اعضای خانواده ی نابینایان

 

درباره Bina

در اینجا خبرنامه های راوی برای کل جامعه منتشر می گردد، به جز آنهایی که مختص مخاطبان نابینا هستند.

برای مشاهده پیام‌های پیشین ارسال شده به فهرست بایگانی‌های Bina را ببینید.

با استفاده از Bina
برای فرستادن پیام به کل اعضای این فهرست، رایانامه‌ای به نشانی زیر بفرستید: bina@iranravi.com.

در بخش‌های زیر می‌توانید در این فهرست مشترک شوید یا اشتراک فعلی‌تان را تغییر دهید..

مشترک شدن در Bina

برای مشترک شدن در Bina فرم زیر را پر نمایید. یک رایانامه جهت تایید درخواست برایتان فرستاده می‌شود تا دیگران نتوانند شما را به طور ناخواسته مشترک کنند. This is a private list, which means that the list of members is not available to non-members.

  نشانی رایانامه شما:  
  نام شما (اختیاری):  
  می توانید یک گذرواژه شخصی در زیر برای خود تعیین کنید. این گذرواژه صرفاً برای ایجاد کمی امنیت و همچنین جلوگیری از دستکاری تنظیمات اشتراک شما توسط دیگران است. گذرواژه های خیلی ارزشمند را در اینجا نگذارید زیرا گه‌گاه این گذرواژه به صورت خوانا از طریق رایانامه برایتان فرستاده می شود.

  اگر گذرواژه‌های وارد نکنید، به طور خودکار گذرواژه‌ای برای شما ایجاد می‌شود و پس از تایید اشتراک، برای‌تان فرستاده می‌شود. همیشه می توانید هنگام ویرایش گزینه‌های شخصی خود، درخواست کنید، گذرواژه‌تان برای‌تان فرستاده شود..
  یک گذرواژه انتخاب کنید:  
  با وارد کردن مجدد گذرواژه، آن را تایید کنید:  
  چه زبانی را برای نمایش پیام هایتان ترجیح می‌دهید؟  
  آیا دوست دارید تمام پیام‌های هر روز را در یک رایانامه به صورت یک‌جا دریافت کنید؟ خیر بلی
Bina مشترکان
(فهرست مشترک‌ها تنها برای اعضای فهرست دسترسی‌پذیر است.)

وارد کنیدنشانیو گذرواژه‌تان را تا فهرست مشترک‌ها را ببینید:

نشانی: گذرواژه:  

برای لغو اشتراک از Bina، گرفتن یادآور گذرواژه یا تغییر گزینه‌های اشتراکتان نشانی رایانامه‌ی اشتراک‌تان را وارد کنید:

اگر این خانه را خالی بگذارید، از شما نشانی رایا‌نامه‌تان پرسیده خواهد شد.


لیست Bina با سرپرستی bina-owner at iranravi.com
رابط کاربری سرپرستی Bina(مستلزم اجازه‌دهی)
مرور کلیه‌ی فهرست‌های پستی iranravi.com

Delivered by Mailman
version 2.1.27
Python Powered GNU's Not Unix