گروه های گفتگوی نابینایان

گروه های گفتگوی گوگلی، انجمن هایی هستند که درباره ی مسائل مختلف با هم صحبت می کنند و هر ایمیلی به گروه فرستاده شود به کل اعضای آن می رسد. جهت عضویت در هر یک از گروه های زیر، می توانید یک ایمیل بدون متن به نشانی ذکر شده بفرستید. پس از چند ثانیه برایتان پاسخی می آید که می گوید: «شما تقاضای عضویت در گروه را کرده اید. جهت تایید عضویت لطفاً به این ایمیل پاسخ دهید یا لینک زیر را کلیک کنید». نیازی به کلیک کردن آن لینک نیست و فقط یک پاسخ بدون دستکاری متن به ایمیل تاییدیه بدهید. عضویت شما تکمیل می گردد. نشانه تکمیل عضویت، دریافت پیغام خوشآمد است. از آن پس، پیام های اعضای گروه را دریافت می نمایید. ضمناً در هر لحظه می توانید عضویت خود را به روشی که در زیر تمام ایمیل های گروه نوشته شده لغو کنید یا حالت دریافت ایمیل را به روزانه یو هفتگی تغییر دهید.

گروه گفتگوی نابینایان ایران:
http://groups.google.com/group/nabinaian-iran?hl=fa

بزرگترین گروه گفتگوی عمومی نابینایان ایران، به مدیریت امیر علیزاده
نشانی عضویت؟

nabinaian-iran+subscribe@googlegroups.com


گروه گفتگوی فناوری های نابینایان:
http://groups.google.com/group/nabinayaan?hl=en

بزرگترین گروه گفتگوی فناوری های دسترسی پذیر، به مدیریت بهرام گرامیفر
نشانی عضویت؟

nabinayaan+subscribe@googlegroups.com


گروه خبری ایستگاه سرگرمی:
http://groups.google.com/group/sd-istgahesargarmi

بزرگترین گروه سرگرمی های نابینایان در ایران، به مدیریت سعید درفشیان
نشانی عضویت؟

istgahesargarmi+subscribe@googlegroups.com


گروه گفتگوی راوی:
http://www.iranravi.com/mailman/listinfo/iranravi_iranravi.com

گروه گفتگوی مباحث تخصصی کم بینایان و نابینایان
نشانی عضویت؟

iranravi-join@iranravi.com

چنانچه گروه فعال دیگری نیز می شناسید لطفاً معرفی کنید تا به فهرست اضافه شود.