مراکز دانلود راوی

راوی دو مرکز دانلود دارد که اولی ویژه ی نرم افزارها و آموزش های رایگان است و دومی شامل برنامه های قفل شکسته و قفل شکن و آموزش آنها می شود. بخش دوم در سایت انگلیسی راوی قابل مشاهده نمی باشد و صرفاً نرم افزارهایی را عرضه می کند که کاربران ایرانی قادر به خرید آنها از طرق قانونی نیستند. کرک هیچ گونه برنامه ی قانونی در این بخش قرار نمی گیرد.

مرکز دانلود نرم افزارها و آموزش های رایگان

http://dl1.iranravi.com

سایت پیام قاصدک، مرکز دانلود برنامه های قفل شکسته و قفل شکن

http://www.payameghasedak.ir