قدردانی از حامیان و همدلان

تا کنون عده ی زیادی در بهبود و ارتقای سامانه ی اطلاع رسانی راوی همدلی و همیاری کرده اند که فهرست اسامی ایشان بسیار گسترده است و ذکر نام همگان مقدور نمی باشد. راوی بر خود می داند از کلیه ی اشخاص حقیقی و حقوقی، موسسات دولتی و مردم نهاد، اعضای گرانقدر همین سایت و همچنین مدیران سایت ها و وبلاگ های نابینایان و فعالان این عرصه که در شهرها و کشورهای مختلف ایران و جهان همواره راهنما و پشتیبان انجمن پژوهشی آسیب های بینایی بوده اند کمال قدردانی و سپاسگزاری را نماید.