راهبردها

در ۳۰ دیماه ۱۳۹۲ راهبردهای راوی با بررسی و تکمیل راهبردهای خانه نور جانبازان ایران، به شرح زیر تدوین شد. در این فهرست،
منظور از کم بینایان، کلیه افراد نابینا و نیمه بینا می باشد.

 1. شناخت مسائل و مشکلات کم بینایان و خانواده های ایشان و تلاش در جهت رفع آن
 2. گسترش حضور کم بینایان در عرصه های مختلف اجتماع.
 3. صیانت از منزلت و جایگاه انسانی و اجتماعی کم بینایان از طرق مختلف از جمله اقدامات فرهنگی
 4. ارتقاء کیفیت زندگی کم بینایان و خانواده ایشان.
 5. ارزیابی و تامین نیازهای سلامتی ، درمانی و تجهیزات پزشکی کم بینایان و خانواده ایشان.
 6. شناسایی مراکز و نیروهای متخصص فعال در عرصه خدمات رسانی به کم بینایان.
 7. تدوین و تلاش در جهت تصویب آخرین استانداردهای جهانی ارائه خدمات به کم بینایان در کشور
 8. بررسی و شناخت نیازها و چالش های آینده کم بینایان و خانواده ایشان.
 9. تلاش در جهت تحقق بخشیدن به قوانین و برنامه های مصوب حمایتی پیش بینی شده در کشور.
 10. ایجاد بانک اطلاعاتی جامع و بروز رسانی آن.
 11. تلاش در جهت مناسب سازی مبلمان شهری با استفاده از آخرین تکنولوژی های روز دنیا.
 12. مطالعه و پژوهش در زمینه ی تولید انواع نرم افزار و سخت افزار ها و تجهیزات توانبخشی ویژه کم بینایان.
 13. ارتقاء سطح علمی و ارائه ی انواع آموزشها در جهت توانمند سازی جامعه هدف.
 14. فراهم نمودن شرایط لازم جهت حضور گسترده کم بینایان در عرصه های ورزشی.
 15. حفظ و ارتقای سلامت جسمی و روحی کم بینایان
 16. شناخت و تلاش در جهت رفع نیازهای معیشتی و رفاهی کم بینایان و خانواده ایشان
 17. ساماندهی ساختار پلکانی انجمن های کم بینایان، مبتنی بر انتخاب نمایندگان ایشان توسط خود آنها به گونه ای که نهایتاً یک فرد یا گروه مشخص، به عنوان نماینده ی این جامعه ی بزرگ شناخته شود.
 18. شناخت عوامل و پیشگیری از بروز آسیب های بینایی
  اتصال اجزا و اعضای شبکه های فعال در امور مربوط به آسیب های بینایی و هماهنگ نمودن فعالیت ایشان با یکدیگر

 19. تلاش برای بهینه سازی و اجرایی سازی قانون جامع حمایت از معلولین.